2020 Lectures

Các video bài giảng được tìm thấy tại YouTube.

Bài giảng năm trước

Bài giảng và video của năm 2019. Bài giảng giữa các năm đều độc lập với nhau. Chúng tôi khuyến các bạn tham khảo bài giảng của năm học mới nhất (năm 2020). Vì lí do có sự thay đổi về chủ đề giữa các năm, nên bài giảng năm ngoái được giữ lại tham khảo.