License

Tất cả nội dung của khóa học này, bao gồm mã nguồn của trang chủ khóa học, nội dung ghi chép của bài giảng, các bài tập và video đều được lưu hành với giấy phép Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0.

Điều này có nghĩa là bạn có thể:

Với các điều kiện sau đây:

Đây là bản tóm tắt cho giấy phép lưu hành nói trên license.

Hướng dẫn đóng góp

Bạn có thể đóng góp thêm cho nội dung của khóa học bằng cách gửi vào phần issues hoặc pull request trên địa chỉ GitHub repo.Việc này bao gồm cả phụ đề video của các lớp học, bài giảng bằng cách gửi vào mục này của repo (xem ở đây here).

Hướng dẫn dịch thuật

Bạn có thể dịch các bài giảng, bài tập sang ngôn ngữ khác với điều kiện tuân theo điều khoản của giấy phép lưu hành nói trên. Nếu bản dịch của bạn có hình thức giống như bản chính, xin hãy liên lạc với chúng tôi để bản dịnh được liên kết ở trên trang gốc.

Về việc phụ đề ngôn ngữ khác cho các video bài giảng, xin hãy tham khảo và dịch trực tiếp trên các video Youtube của chúng tôi.